Trygg och säker förskola

Wåga & Wiljas mål är att förskolan ska vara en trygg och säker plats för barnen.

Barnsäkerhet
Wåga & Wilja har tydliga rutiner för hur arbetet med barnsäkerhet skall utföras. Varje höst går rektor och skyddsombud barnskyddsrond som följs upp under våren. En gång per termin sker brandövningar och skade- och tillbudsregistrering genomförs systematiskt. För att åtgärda och upptäcka brister i vårt arbete sammanställer och analyserar vi vårt arbete kontinuerligt. 

För en trygg och säker förskolemiljö;​

 • arbetar vi skadeförebyggande 
 • kompetensutvecklas pedagogerna kontinuerligt
 • är rutiner utarbetade och förankrade så att risksituationer undanröjs
 • finns rutiner för säkerhetsarbetet som visar förskolans egenkontroll och ansvar
 • görs barnskyddsronder varje hösttermin som följs upp på vårterminen
 • rapporteras alla tillbud, skador och olyckor


Barns rätt till den goda måltiden
Wåga & Wilja har höga ambitioner vad gäller den mat vi serverar till barnen och hur måltiden blir pedagogisk. Att måltiden ska föra med sig goda värden för både hälsa, lärande, socialt samspel och hållbar utveckling. Med det som utgångspunkt;

 • serverar vi så hög andel ekologiska livsmedel som möjligt
 • väljer närproducerat när vi kan
 • planerar matsedeln efter säsongens råvaror
 • lagar mat från grunden och bakar bröd
 • serverar frukost, lunch och mellanmål
 • minskar på socker och salt i maten 
 • stödjer och uppmuntrar vi barnen att prova att smaka nytt
 • arbetar vi för en god dialog mellan barnen i matsalen
   

Giftredusera förskolans miljö
Wåga & Wilja har tagit till sig av rapporteringen de senaste åren om hur barn på förskolan utsätts för material och produkter som kan innehålla olämpliga kemikalier. Vi behöver ökad kunskap i organisationen om hur kemikalier påverkar barn och vilka val av material vi ska göra. Som hjälp för att öka vår kunskap har vi bjudit in Naturskyddsföreningen som föreläsare för pedagoger och föräldrar, läst Naturskyddsföreningens rapporter, använt kunniga föräldrar som bollplank och samtalat i föräldraråd, pedagogmöten och chefsgrupp.

Vårt arbete med att giftreducera våra förskolemiljöer har bara börjat och kommer pågå under åren framöver. Wåga & Wiljas nybyggda förskola, Sadelmakaren i Enköping är byggd med medvetna materialval. Sadelmakarens förskola är Svanenmärkt.  I Järfälla följer vi kommunens utredningsarbete, med start hösten 2015, med syfte att inventera sina fastigheter i syfte att giftreducera dem.

Wåga & Wilja har tagit ställning för att;

 • ta bort gammal elektronik
 • sortera ut leksaker av plast tillverkad före 2007
 • göra medvetna val vid inköp av leksaker och material
 • flytta material till utemiljön som vi är tveksamma på tex mjuka bondgårddjur, bollar, bilar m m.
 • säga nej tack till skänkt material från familjer där vi inte vet innehållet tex gamla väskor
 • servera så hög andel ekologiskt producerade livsmedel som möjligt
 • välja livsmedelsförpackningar av kartong före konserver
 • inte servera varm dryck i plastglas/muggar
 • inte värma mat på plasttallrik i mikrovågsugn
 • se till att barnen tvättar händerna regelbundet
 • städa förskolans lokaler med miljövänliga produkter varje dag
 • ställa krav på leverantörer