Utbildningar

 

Pedagogisk dokumentation
Utbildningen omfattar 4 kurstillfällen à 2,25 timmar under en termin 

Utbildningen vänder sig till avdelningspedagoger och syftar till att deltagarna ska utveckla sitt arbets- och förhållningssätt med pedagogisk dokumentation. I sin undervisning utgå från och ge barnen möjlighet att utforska vidare utifrån de frågor och intressen de har. Genom pedagogisk dokumentation komma i dialog med barnet och synliggöra barnets förändrade kunnande i enlighet med läroplanens mål.

Utbildningen bygger på och utgår från deltagarnas egna frågor och uppgifter mellan kurstillfällena

Plats: Konferensrummet på Fäbodens förskola, Fäbodvägen 2 i Järfälla
Tid: 8.00 - 10.15
Datum: 4 september, 9 oktober, 13 november och 11 december 2024
Kontakta skolchef@wagaowilja.se för anmälan och frågor
Pris: 4500:- exklusive moms