Utbyte med studenter från Japan

Japanska studenter och professorer besöker förskolorna under fyra dagar för att studera verksamheten och hur undervisningen går till här i Sverige.

Under ett flertal år Wåga & Wiljas ledning och pedagoger föreläst för japanska studenter på ett av Japans stora universitet. Syftet är att inspirera till god pedagogisk verksamhet med Reggio Emilia-pedagogiken som grund. 

-Vi i Wåga & Wilja är stolt och glad över att vi har det här utbytet med universitet i Japan. Förutom att vi kan dela med oss av alla våra goda exempel på hur vi arbetar, kan vi få kunskap om förskoleverksamhet i Japan. Detta är vad vi vet ett unikt samarbete mellan Sverige och Japan inom förskolevärlden, säger Ingrid Lööw, vd för Wåga & Wilja Förskolor.

Långt samarbete med Japan
Det japanska universitet Aichi Shukutoku University i Nagoya Japan tog år 2005 initiativ till ett samarbete med Wåga & Wilja förskolor. Institutionen som ansvarar för utbildningen av japanska förskollärare är intresserade av hur Reggio Emilia-pedagogiken praktiseras i Sverige. Målet är att ge studenterna kunskap och inspiration som de kan ta med sig till sitt framtida arbete med förskolebarn runt om i Japan.

Genom utbytet med Wåga & Wilja får de exempel från vardagen i de svenska förskolorna. Det handlar om allt från övergripande pedagogisk planering till olika exempel på aktiviteter som man kan göra i barngrupperna.

Resa till Japan
En gång om året reser två pedagoger från Wåga & Wilja att åka till Nagoya för att föreläsa om projektarbeten de genomfört med barnen i Wåga & Wilja förskolor. De kommer också få besöka ett antal förskolor i Nagoya och i Tokyo. Vi är väldigt glada över att vi kan dela med oss av vårt sätt att arbeta i svenska förskolor fungerar både på ett praktiskt och teoretiskt plan. Det japanska samarbetet ger även nya insikter och energi till oss inom Wåga & Wilja, säger Ingrid Lööw.

Projektet finansieras av universitetet i Japan. 

 

En av studenterna i utbytet har ordet:
"
Tack så mycket för att ni gav mig möjlighet att praktisera på er förskola, även om det bara var under en kort period på en vecka! Under mina fyra år på universitetet och under min praktikperiod har jag tänkt att det finns problem med den nuvarande barnomsorgen i Japan. Jag brukade tycka att miljön kring barn i Japan idag var hård, men det var min praktik i Sverige som fick mig att ändra uppfattning. I Sverige är utbildningssystemet väletablerat och jag såg att barn och pedagoger behandlas lika och rättvist i vid bemärkelse. Viktigast av allt var att jag också tog mig tid att fokusera på vad jag kunde ge barnen i form av inlärningsstrategier som skulle vara användbara under hela deras liv. Som nyutexaminerad lärare är jag ännu mer lockad av yrket inom barnomsorgen, där jag växer och lär mig tillsammans med barnen. Systemet, kulturen och lagarna är annorlunda i Japan, så jag måste fundera på hur jag kan tillämpa det jag har lärt mig i mitt yrkesliv. Men även om systemet, kulturen och lagarna är olika, kände jag att det som svensk barnomsorgspersonal i Japan har gemensamt är att tänka på "en bekväm miljö för barn". De underbara mötena jag hade med barnen och lärarna på Våga & Wilja förskola kommer att vara en tillgång för resten av mitt liv. Tack så mycket!"

Kanae Sanor
senior vid Aichi Shukutoku University