VFU - Verksamhetsförlagd utbildning

Du är varmt välkommen att göra din VFU på en av Wåga & Wiljas förskolor. Vi uppskattar att studenter gör sin verksamhetsförlagda utbildning i vår förskoleverksamhet då det ständigt berikar och utmanar oss. Vår målsättning är att din tid som student på Wåga & Wilja ska vara inspirerande, innehållsrik och lärorik.

Har du frågor angående VFU på Wåga & Wilja vänd dig till vår VFU - samordnare
Maria Wihlgaard
E-post maria.wihlgaard@wagaowilja.se

Vi erbjuder dig som student på Wåga & Wilja:
- utbildad handledare som uppskattar att vara i reflektion/dialog med dig om den pedagogiska verksamheten på förskolan.
- att vara en del i den pedagogiska verksamheten/projekterandet på avdelningen och vara i reflektion/dialog med avdelningspedagogerna om vad du ser och hur du tänker om det.
- att vara en del av Wåga & Wiljas förskoleverksamhet, du är välkommen att under dina VFU-perioder delta vid Pedagogmöten, Arbetslagskonferenser, Föräldramöten, Utvecklingssamtal med barnens familjer o s v. Prata med din handledare om vilka datum som är aktuella.
- att du under den tid du gör din verksamhetsförlagda utbildning hos oss utvecklas till en jämställd lärare/kollega på Wåga & Wilja.
- att äta mat tillsammans med barnen i vår matsal kostnadsfritt som ett tack för att du är med och bidrar i vår förskoleverksamhet.

Vi förväntar oss av dig som student:
- att du tar kontakt med din handledare för att berätta om datum för aktuell VFU-period och vilka VFU-uppgifter du har så att arbetslaget kan planera för att du ska kunna genomföra dem.
- att du tar aktiv del i den pedagogiska verksamheten på avdelningen och är i reflektion/dialog med avdelningspedagogerna om vad du ser och hur du tänker om det.
- att du kommunicerar de behov du har av reflektions-/dokumentations-/skrivtid med din handledare så att ni kan planera in det i ditt schema.
- att du är på förskolan de 35 timmar per vecka som är överrenskommet enligt riktlinjerna för VFU i Järfälla. Läs mer i dokumentet ”Riktlinjer i Järfälla för VFU-samarbete mellan högskolor och kommunen” som finns i mappen ”Välkommen att göra din VFU på Wåga & Wiljas förskolor”

Examinationsarbete i samarbete med Wåga & Wilja?
Någon av de sista terminerna av din utbildning ska du skriva ett examensarbete. Vi vill redan nu uppmuntra dig till att börja fundera på vad du skulle vilja skriva om, vad som intresserar dig. Vi på Wåga & Wilja erbjuder dig att i samarbete med våra pedagoger utforska och samla material till ditt examensarbete.

Genom att börja tänka på ditt examensarbete:
- kan du samla empiriskt material under dina VFU-perioder
- kan du genomföra undersökningar av t ex barnens utveckling och lärande under en längre period
- kan du tidigt börja diskutera ditt valda ämne med Wåga & Wiljas pedagoger och dina studiekamrater
- kan du ha framförhållning. Genom att fundera kring frågor till ditt examinationsarbete har du lättare att knyta forskningsteorier och litteratur du möter under utbildningen till ditt ämnesval
- kan du träna dig i att formulera forskningsproblem, göra metodval och analysera dina empiriska data

Samtala med din handledare och Wåga & Wiljas VFU-samordnare om vilka frågor och utvecklingsområden som är aktuella inom Wåga & Wilja. Förhoppningsvis hittar vi tillsammans intressanta ingångar till att utforska och utveckla förskolan i ett ämnesområde som intresserar dig och kan bli ditt examensarbete.