Välkommen till Cylinders förskola

 

Cylinders förskola ligger i ett bostadsområde i norra Kallhäll. Vår gård är kuperad och erbjuder stora möjligheter till variation för barnen. I närområdet har vi lekparker och på lagom promenadavstånd finns även skog som vi besöker. 

 

Förskolan har utrymme för ca 90 barn fördelade på 5 avdelningar.

 

Avdelningarna
Förskolan består av 5 åldersblandade barngrupper där de yngsta barnen går med varandra för att sedan flytta vidare till någon av de äldre barnens avdelningar. Vi vill med denna indelning erbjuda barnen en miljö och ett lärmaterial samt utmaningar utifrån ålder och utvecklingsnivå. Vi strävar efter att ha materialet väl synligt, i barnens höjd så att de själva ska kunna använda sig av detta utan att be en vuxen om hjälp. Åldersindelningen är även en förutsättning för att barnen ska kunna ta tillvara på varandras kompetenser i diskussioner, förhandlingar och samspel med nya strategier och kunskaper som följd.

 

 

Är du intresserad av förskoleplats på Cylinders förskola

Välkommen på en visning där du får möjlighet att se våra lärmiljöer, vi berättar om vår utbildning och undervisning och du får ställa dina frågor.

Har du frågor om kö-placering för ditt barn hänvisar vi till Järfälla kommuns servicecenter då det i Järfälla är gemensam kö för samtliga barn och förskolor, både kommunala och privata.

 

Du kan besöka oss;

Onsdag 20/3 kl 9:00 maila och anmäl dig till backsippan.cylinder@wagaowilja.se
Onsdag 22/5 kl 9:00 maila och anmäl dig till violen.cylinder@wagaowilja.se
Varmt välkomna