Välkommen till Fäbodens förskola

 

Fäbodens förskola i Viksjö ligger längst ner på en återvändsgata mitt i ett villaområde.
Vi har en fin gård med stor möjlighet till variation för barnen. Alldeles intill oss har vi också en lekpark och en fotbollsplan. I närområdet har vi flera "småskogar" som är lättillgängliga.

 

Förskolan har utrymme för ca 90 barn fördelade på 5 avdelningar.

 

Avdelningarna
Förskolan består av 5 åldersblandade barngrupper där de yngsta barnen går med varandra för att sedan flytta vidare till någon av de äldre barnens avdelningar. Vi vill med denna indelning kunna erbjuda barnen  lärmaterial och utmaningar utifrån ålder och utvecklingsnivå. Vi strävar också efter att ha allt material väl synligt i barnens höjd så att de själva ska kunna använda sig av detta utan att be en vuxen om hjälp. Åldersindelningen är även en förutsättning för att barnen ska kunna ta tillvara på varandras kompetenser i diskussioner, förhandlingar och samspel med nya strategier och kunskaper som följd.

 

Titta in på och följ oss i sociala medier för att se vad barnen gör!

Facebook

 

Är du intresserad av förskoleplats på Fäbodens förskola

Välkommen på en visning där du får möjlighet att se våra lärmiljöer, vi berättar om vår utbildning och undervisning och du får ställa dina frågor.

Har du frågor om kö-placering för ditt barn hänvisar vi till Järfälla kommuns servicecenter då det i Järfälla är gemensam kö för samtliga barn och förskolor, både kommunala och privata.

 

Du kan besöka oss;
Datum:  26 januari, 5 april och 23 maj

Tid: 9.30-10.00

Anmälan: vintergatan.faboden@wagaowilja.se

Varmt välkomna!