Välkommen till I Ur och Skur Skogsbacken

 

Förskolan I Ur och Skur Skogsbacken är Järfälla kommuns enda I Ur och Skur-förskola. Den ligger mitt i kommunen med närhet både till Jakobsberg och Viksjö. Förskolan har närhet till flera mindre skogar och vi har en stor grön och härlig gård.

 

Förskolan har ca 80 barn på 5 åldersblandade avdelningar där de yngre barnen går med varandra för att sedan flytta vidare till någon av de äldre barnens avdelningar.

 

En bärande tanke inom I Ur och Skur är att allt man kan göra inne kan man göra ute!  Verksamheten ska också ge en bra balans mellan inne- och uteaktiviteter. Vi arbetar aktivt med att utveckla våra ute- och innemiljöer för att barnen ska kunna få tillgång till lärmaterial som är utmanande, spännande och stimulerande. Målen för I Ur och Skur är att med läroplanen som grund bedriva en verksamhet som strävar efter att varje barn:

- Utvecklar intresse för och kunskaper om naturen samt utvecklar en naturkänsla
- Utvecklar kunskap om en hållbar livsstil
- Utvecklar kunskap om och praktiskt handlande efter allemansrätten
- Får stöd och stimulans i hela sin utveckling genom vistelse i naturen
- Får möjlighet till rörelse och gemenskap på ett lustfyllt sätt i naturen
- Får utveckla grunden till ett livslångt intresse för friluftsliv. 

 

Varje barngrupp går tillsammans på skogsutflykt varje vecka. Våra 1 och 2-åringar går på Skogsknopp. I en skön mix av trygghet och pirr i magen får barnen möta naturen. Den som ofta finns alldeles runt knuten. Tillsammans med pedagogerna som inger trygghet kan barnet utforska och prova på det okända och spännande. Barnen får träna sina steg på nya underlag och får använda alla sina sinnen när de går ut på det lilla skogsäventyret. Våra 3-4-åringar tar sig lite längre bort i skogen. Barnen får uppleva naturen på nära håll och blir vänner med stubbar, kottar, myror och maskar. 5-åringarna går på Mulle. Skogsmulle är barnens bästa vän och fantasifigur i skogen. Barnen går längre bort i skogen och får större utmaningar för bl.a. motoriken.  Vi leker, sjunger  och lär i och om naturen tillsammans. På vintern får barnen möjlighet att träna på att åka skridskor och skidor.

 

Är du intresserad av förskoleplats på I Ur och Skur Skogsbackens förskola

Välkommen på en visning där du får möjlighet att se våra lärmiljöer, vi berättar om vår utbildning och undervisning och du får ställa dina frågor.

Har du frågor om kö-placering för ditt barn hänvisar vi till Järfälla kommuns servicecenter då det i Järfälla är gemensam kö för samtliga barn och förskolor, både kommunala och privata.


Du kan besöka oss;
Tisdag den 7/5 klockan 17:15
Du anmäler dig till: haren.skogsbacken@wagaowilja.se

Varmt välkomna