Välkommen till Orgonas förskola

 

Orgona Förskola är belägen mitt i Skälby i området Norra Vega.
Förskolan är inrymd i två byggnader med barnen fördelade i barngrupper på 5 avdelningar.
Vi har en stor fin gård med gamla äppelträd, buskar, gungor och klätterställning som gör utevistelsen rolig och lustfylld.

 

Barnantalet varierar mellan 86-90 inskrivna barn.

 

Avdelningarna
Förskolan består av 5 åldersblandade barngrupper. Barnen fördelas i grupperna utifrån ålder, där de yngsta går med varandra för att sedan flytta vidare till någon av de äldre barnens avdelningar. Vi vill med denna indelning kunna erbjuda barnen lärmaterial och utmaningar utifrån ålder och utvecklingsnivå. Vi strävar också efter att ha allt material väl synligt i barnens höjd så att de själva ska kunna använda sig av detta utan att be en vuxen om hjälp. Åldersindelningen är även en förutsättning för att barnen ska kunna ta tillvara på varandras kompetenser i diskussioner, förhandlingar och samspel med nya strategier och kunskaper som följd.
 

 

Är du intresserad av förskoleplats på Orgonas förskola

Välkommen på en visning där du får möjlighet att se våra lärmiljöer, vi berättar om vår utbildning och undervisning och du får ställa dina frågor.

Har du frågor om kö-placering för ditt barn hänvisar vi till Järfälla kommuns servicecenter då det i Järfälla är gemensam kö för samtliga barn och förskolor, både kommunala och privata.

 

Du kan besöka oss;
Datum: 1 februari, 21 mars och 15 maj
Tid: 9.00
Du anmäler dig till: melina.carlsson@wagaowilja.se

Varmt välkomna