Kompetensutbildning för externa och interna pedagoger/chefer

Wåga & Wilja Wisdom är ett dotterbolag till Wåga & Wilja som erbjuder kompetensutveckling för pedagoger, ateljéristor och chefer verksamma i förskoleverksamhet (både i fristående och kommunal regi)

Wåga & Wilja Wisdom erbjuder workshops i ateljékultur, utbildningar, föreläsningar, workshops, handledning, mentorskap samt studiebesök med hjälp av Wåga & Wiljas kompetenta medarbetare.

Wåga & Wilja Wisdoms utbud är i ständig förändring. Saknar ni något så höra av er med en förfrågan så undersöker vi om möjlighet finns att utöka våra kompetensutvecklingserbjudanden.

Alla barn har rätt till en förskoleverksamhet av hög kvalité som berikar deras lust och nyfikenhet till lärande.

Med förhoppning om att få bidra till er kompetensutveckling

Ingrid Lööw
VD
Wåga & Wilja Wisdom
E-post: ingrid.loow@wagaowilja.se
Mobil: 079 073 61 23