Välkommen till Wåga & Wilja

Vi driver 7 förskolor i Järfälla, Stockholm och Enköpings kommun. Inspiration till vår förskoleverksamhet hämtar vi från de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i norra Italien. I vårt arbete vill vi skapa förutsättningar för varje barns rätt att utforska, upptäcka och förundras tillsammans med andra. Vi har åldersindelade barngrupper och lägger stor vikt på en kreativ miljö. Läs mer om vår verksamhet....

Copyright 2015 Wåga & Wilja