S o l e n s f ö r s k o l a

 

P l o m m o n e t s f ö r s k o l a

 

Fäbodens förskola

F ä b o d e n s f ö r s k o l a

 

O r g o n a s f ö r s k o l a

 

A t e l j é e r 

 

 

 

     

Välkommen till Wåga & Wilja

Välkommen till Wåga & Wilja


     
Vi öppnar en ny förskola!
Wåga & Wiljas förskola på Sehlstedtsgatan
Sehlstedtsgatan 7 på Östermalm, alldeles intill Gärdet.
Vi erbjuder plats från
augusti 2014.
Läs mer under fliken ”våra förskolor”

 

Vi öppnar en ny förskola!
Wåga & Wiljas förskola på Sehlstedtsgatan
Sehlstedtsgatan 7 på Östermalm, alldeles intill Gärdet.
Vi erbjuder plats från
augusti 2014.
Läs mer under fliken ”våra förskolor”

 


     

VISIONER OCH VERKSAMHETSIDÉ

Vårt företag heter Wåga & Wilja och det är innebörden i dessa två ord som talar om vad som krävs för att påverka framtiden. Vi måste vilja och våga och varje pedagogs insats är av stor betydelse för att vi ska nå våra mål.
Vi arbetar här och nu men vi ”bygger framtiden”!
Vår vision med våra förskolor är att vi med vår arbetsinsats ska vara med om att förändra världen genom barnet.

Wåga & Wiljas verksamhet är Reggio Emilia inspirerad.
Verksamhetens höga kvalitet säkerställs genom kompetent och välutbildad personal, pedagogisk dokumentation som synliggör barnets lärande, ett projektinriktat arbetssätt och förskolornas pedagogiska miljöer.

Barns inflytande är grunden i vårt arbetssätt, vi vill ge barnen möjlighet att:
• utveckla sin självständighet, kommunikationsförmåga och att få handlingsutrymme för att tidigt utveckla ett demokartiskt förhållningssätt.

• fördjupa sina kunskaper och färdigheter genom nyfiket undersökande, pedagogiska utmaningar och estetiska läroprocesser.
Barnen ska få upptäcka, utforska och förundras!

BARNETS RÄTTIGHETER
Den framtid våra barn skall leva i är okänd, men vi kan se tendenser. Förändringar sker i allt snabbare takt och valmöjligheterna ökar.
Vi kommer troligen att se annorlunda på utbildning och större vikt kommer att läggas på kunskap. Samhället blir mer internationaliserat och arbetsmarknaden formar sig efter nya behov.

WÅGA & WILJA ser det som barnets rättigheter att vara väl förberedd inför den framtid som våra barn ska leva i.
Det är barnets rättighet att få utveckla viktiga resurser som;

• Samarbetsförmåga • Flexibilitet
• Kommunikativ förmåga  • Kreativitet  
• Reflekterande attityd   • Fantasi
• Aktivt förhållningssätt  • Nyfikenhet
• Initiativförmåga  • Koncentration
• Ansvarstagande  • Strategier för lärande

WÅGA & WILJA tror att barn med dessa resurser kommer att vara väl förberedda inför framtiden.

 

Wåga Wilja stödjer BRIS
Barnens rätt i samhället
BRIS är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. FN:s konvention om Barnets rättigheter är ett viktigt riktmärke i det arbetet.
                    


     

Webbplatsen tillhandahålls som en tjänst av www.webbplats.nu | Copyright (c) 2014 Wåga och Wilja | Om webbplatsen, Cookies m.m
 
ビルケンシュトック レディース ビルケンシュトック セール ビルケンシュトック ボストン ビルケンシュトック 激安 ビルケンシュトック サンダル